Економічна теорія фізіократів

  • Тип: контрольная работа
  • Добавлен: 15.11.2019

Методологічна платформа економічного дослідження Ф. Кене, його вчення про чистий продукт, капітал та відтворення. "Економічна таблиця" господарського життя Кене. Теорія фізіократа А. Тюрго. Розвиток української економічної думки в радянський період.