Еквімаржинальний принцип досягнення раціонального вибору та рівновага споживача

  • Тип: контрольная работа
  • Добавлен: 15.11.2019

Зміна сукупної та граничної корисності при кількісному (кардиналістському) підході у формалізованому аналізі поведінки споживача. Будування кривої байдужості за порядковою (ординалістською) функцією корисності, визначення бюджетної лінії та рівноваги.


Економічна рівновага і циклічність

  • Тип: контрольная работа
  • Добавлен: 15.11.2019

Економічна рівновага і циклічність, та їх формування. Розвиток економічної теорії. Фази економічного циклу в їхній послідовності та взаємозв’язку. Середні і малі цикли. Довгі хвилі в економіці та їхній вплив на структуру суспільного виробництва.


Короткострокова і довгострокова рівновага фірми

  • Тип: контрольная работа
  • Добавлен: 15.11.2019

Дослідження короткострокової і довгострокової рівноваги фірми. Аналіз розділення витрат на постійні і змінні у короткостроковому періоді функціонування фірми. Визначення лінійної функції пропозиції та еластичності попиту. Розрахунок прибутку підприємства.