Екологічна економіка та управління природокористуванням

 • Тип: контрольная работа
 • Добавлен: 15.11.2019

Оцінка економічних збитків від різних видів порушень земельних ресурсів, показники еколого-економічної ефективності природокористування. Відтворення і використання водних ресурсів. Роль водного кадастру, недоліки при плануванні водоохоронної діяльності.


Глобалізація як об’єктивна тенденція розвитку світової економіки

 • Тип: контрольная работа
 • Добавлен: 15.11.2019

Пропозиції з глобальної модернізації, напрямки глобальних змін. Тенденції до делегування частини державних функцій іншим структурам, процес транснаціоналізації економічних явищ як провідна риса глобалізації. Зростання ролі ТНК,стратегічних альянсів.


Державне регулювання економіки

 • Тип: контрольная работа
 • Добавлен: 15.11.2019

Визначення організаційно-правового статусу, мети діяльності, основних завдань та функцій органів державної влади в Україні відповідно до чинного законодавства або інших нормативно-правових актів. Абсолютний приріст валового внутрішнього продукту країни.


Державні замовлення виробникам як форма регулювання економіки

 • Тип: контрольная работа
 • Добавлен: 15.11.2019

Основи формування державного замовлення та контракту в системі державного регулювання економіки. Розрахунки по виконанню державного контракту та замовлення. Відповідальність за невиконання державних контрактів на поставку продукції для державних потреб.


Економіка морської справи

 • Тип: контрольная работа
 • Добавлен: 15.11.2019

Фінансово-кредитна система країни, її державний бюджет, джерело його утворення та напрямок використання. Експлуатаційні витрати судна та їх структура. Основа економічного підходу до обліку поточних витрат. Розрахунок часу рейса судна між двома портами.


Економіка морської справи

 • Тип: контрольная работа
 • Добавлен: 15.11.2019

Організація і функції технічного контролю. Судові запаси, їх нормування та методика обчислення. Вступ України до СОТ і якість продукції морського транспорту. Необхідний прибуток підприємства і формування цільових фондів фінансових ресурсів підприємства.


Економіка морської справи

 • Тип: контрольная работа
 • Добавлен: 15.11.2019

Види та вміст планування в умовах ринку. Обчислення та методика завантаження судна, які використовуються більшістю портів. Крапка "беззбитковості", при якій виручка від реалізації продукції відповідає валовим затратам на її виробництво та реалізацію.


Економіка праці

 • Тип: контрольная работа
 • Добавлен: 15.11.2019

Методи визначення чисельності персоналу. Планування трудових ресурсів на діючому підприємстві. Система управління персоналом на підприємстві. Кадрова політика та регулювання трудових відносин. Вибір і застосування організаційних структур управління.


Економіка праці й соціально-трудові відносини

 • Тип: контрольная работа
 • Добавлен: 15.11.2019

Особливості державного регулювання відносин зайнятості в Україні, метою, якого є створення умов для повної і продуктивної зайнятості, зменшення безробіття. Аналіз напрямів державної політики зайнятості. Розрахунок нормативної чисельності працівників депо.


Макроекономічні показники і пропорції, як основа державного регулювання економіки

 • Тип: контрольная работа
 • Добавлен: 15.11.2019

Політика макроекономічного регулювання. Вплив монетарної політики на державну економічну політику. Проблема регулювання бюджетного дефіциту за допомогою макроекономічних показників. Державне регулювання економіки на основі макроекономічних показників.