Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

 • Тип: контрольная работа
 • Добавлен: 15.11.2019

Організаційна структура та функції Управління праці та соціального захисту населення, контрагенти установи та інформаційні зв’язки. Документи, які циркулюють в середині установи: нормативні та ненормативні, листування з експертами, державними установами.


Економіка праці

 • Тип: контрольная работа
 • Добавлен: 15.11.2019

Методи визначення чисельності персоналу. Планування трудових ресурсів на діючому підприємстві. Система управління персоналом на підприємстві. Кадрова політика та регулювання трудових відносин. Вибір і застосування організаційних структур управління.


Економіка праці й соціально-трудові відносини

 • Тип: контрольная работа
 • Добавлен: 15.11.2019

Особливості державного регулювання відносин зайнятості в Україні, метою, якого є створення умов для повної і продуктивної зайнятості, зменшення безробіття. Аналіз напрямів державної політики зайнятості. Розрахунок нормативної чисельності працівників депо.


Нормування праці бухгалтерів

 • Тип: контрольная работа
 • Добавлен: 15.11.2019

Розгляд основних вимог щодо здійснення нормування праці на підприємстві. Характеристика розрахунково-аналітичного, дослідно-статичного та експертного методів оцінки трудомісткості. Визначення етапів розробки нормативів часу в бухгалтерській службі.


Продуктивнiсть праці

 • Тип: контрольная работа
 • Добавлен: 15.11.2019

Аналіз продуктивності праці. Вплив факторів за способом абсолютних різниць. Управлінські рішення у бізнесі на основі маржинального аналізу. Обсяг виробництва продукції, метод аналітичного запасу фінансової стійкості. Резерви збільшення суму прибутку.


Продуктивність, мотивація та оплата праці

 • Тип: контрольная работа
 • Добавлен: 15.11.2019

Системна класифікація чинників, що впливають на рівень продуктивності праці, прогнозні розрахунки можливого підвищення продуктивності праці на підприємстві. Засади мотивації та регулювання роботи працівників, характеристика окремих систем оплати праці.


Ринок праці України

 • Тип: контрольная работа
 • Добавлен: 15.11.2019

Теоретичні аспекти, необхідність та форми регулювання ринку праці в сучасних умовах. Державне та правове регулювання. Діяльність Державної служби зайнятості в Україні. Проблеми функціонування ринку праці, державна стратегія та ефективність регулювання.


Статистика оплати праці

 • Тип: контрольная работа
 • Добавлен: 15.11.2019

Оплата праці та її статистика. Визначення розміру абсолютної і відносної економії (перевитрати) при умові, що для підприємства корегуючий (банківський) коефіцієнт встановлений у певному розмірі. Методи розрахунку та детальне описання формул їх розрахунку.


Економіка праці та соціально-трудових відносин

 • Тип: контрольная работа
 • Добавлен: 15.11.2019

Раціональне використання робочого часу на підприємстві. Робочій час, його склад і структура. Загальна класифікація елементів затрат змінного робочого часу. Характеристика сучасного етапу функціонування ринку праці. Тривалість і причини безробіття.


Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

 • Тип: контрольная работа
 • Добавлен: 15.11.2019

Організація праці як система заходів щодо раціонального використання робочої сили. Суть поділу та кооперації праці. Основні показники продуктивності праці. Шляхи підвищення та методи виміру продуктивності. Рівень організації праці на підприємстві.