Аналіз і прогноз кон’юнктури ринку цукру

 • Тип: контрольная работа
 • Добавлен: 15.11.2019

Значення та біологічні особливості цукрових буряків, сутність інтенсивної технології їх вирощування та оцінка її економічної ефективності. Визначення вмісту цукру в коренях буряків. Методика впровадження більш прогресивних технологій в даний процес.


Аналіз художньо-технічного оформлення видання

 • Тип: контрольная работа
 • Добавлен: 15.11.2019

Захист видання від різних ушкоджень як основна функція оправи книги, її естетична та інформаційна роль. Перелік обов’язкових титульних елементів. Характеристика типів текстів, які присутні у виданні. Основні види верстки ілюстрацій. Загальне враження.


Аналіз відносин в сім'ї

 • Тип: контрольная работа
 • Добавлен: 15.11.2019

Причини сімейного неблагополуччя, етапи та кризові періоди шлюбу, суть конфліктів в сучасній сім'ї. Значення аналізу ролевих відносин в сім'ї та основні принципи сумісного подружнього життя. Розлучення як соціально-психологічний феномен в суспільстві.


Аналіз основних напрямків мистецтва модернізму

 • Тип: контрольная работа
 • Добавлен: 15.11.2019

Модернізм як характерне відображення кризи буржуазного суспільства, протиріч буржуазної масової та індивідуалістичної свідомості. Основні напрямки мистецтва модернізму: декаданс, абстракціонізм. Український модернізм в архітектурі, скульптурі та малярства


Аналіз екологохімічних показників автомобілів

 • Тип: контрольная работа
 • Добавлен: 15.11.2019

Узагальнений порівняльний аналіз екологохімічних показників автомобілів при їх випробуванні за європейським їздовим циклом (з урахуванням викиду бенз(а)пірену). Загальна характеристика переваг газових палив та оцінка забруднення ними атмосферного повітря.


Аналіз електрофлотаторів

 • Тип: контрольная работа
 • Добавлен: 15.11.2019

Сутність електролізу на електродах. Склад та методика розрахунку установки електрофлотатора. Особливості обробки стічних вод нафтозаводів, целюлозно-паперових комбінатів, шкіряних заводів та м'ясокомбінатів. Аналіз об’єму електродної та флотаційної камер.


Аналіз імпеллерної флотаційної установки

 • Тип: контрольная работа
 • Добавлен: 15.11.2019

Характеристика влаштування, зона обслуговування та шляхи застосування імпеллерної однокамерної флотаційної установки при очищенні стічних вод з великою концентрацією нерозчинених забруднень. Методика розрахунки необхідної кількості флотаційних камер.


Аналіз світового досвіду організації лізингових операцій

 • Тип: контрольная работа
 • Добавлен: 15.11.2019

Лізинг як ефективний канал збуту продукції, що дозволяє добиватися розширення круга споживачів і завойовувати нові ринки збуту для України. Порівняльна характеристика розвитку лізингових стосунків в США, Японії і Західній Європі та їх перспективи.


Автоматизований аналіз злочинності по областям

 • Тип: контрольная работа
 • Добавлен: 15.11.2019

Розробка програми "Злочин", що призначена для збереження та перегляду, а також автоматичного аналізу всієї інформації про злочинність. Порядок і основні принципи формування структури даних, постановка задачі. Написання та лістинг розробленої програми.


Аналіз товарної інноваційної політики заводу "АКВАІЗОЛ"

 • Тип: контрольная работа
 • Добавлен: 15.11.2019

Основні економічні показники підприємства за останні роки. Аналіз ефективності товарної інноваційної політики, оцінка потенціалу та ризику. Розроблення заходів стимулювання попиту на інновацію. Економічне обґрунтування розробленого інноваційного проекту.