Тип работы: контрольная работа

Категория: Рефераты по экономике

Добавлен: 15.11.2019

Комментарии: 0

Язык: Русский

Формат файла: MS Word 12,86 kb

Время на чтение: 5 мин., 30 сек.

Рейтинг:

0 из 5. Оценок: 0.

Тема: Графоаналітичний метод – "квадрат потенціалу"

Макіївський економіко – гуманітарний інститут

Кафедра «Економіка підприємства»

Індивідуальне контрольне завдання

з дисципліни «Управління потенціалом »

Виконав: Голубов Д. М.

Студент групи: О/З ЕП – 4М

Перевірила: доц. Загорна Т.О.

(посада, І.П.Б. виклад.)

Макіївка, 2010


Алгоритм графоаналітичного методу оцінки потенціалу підприємства «Квадрат потенціалу»

1. Вихідні дані подаються у вигляді матриці (аij ), тобто таблиці, де в рядках записані номери показників (i = 1,2,3,..., n), а у стовпцях — назви підприємств, що розглядаються (j = 1,2,3,..., m).

2. По кожному показнику визначається оптимальне значення при урахуванні коефіцієнта чутливості kч і здійснюється ранжування підприємств, з визначенням зайнятого місця.

3. Для кожного підприємства знаходимо суму місць (Рj ), отриманих у ході ранжування, за формулою:

4. Трансформуємо отриману в ході ранжування суму місць (Рj ) у довжину вектора, що створює квадрат потенціалу підприємства (рис. 1). Квадрат потенціалу підприємства має чотири зони відповідно до розділів (k), які застосовані в розглянутій системі показників, та чотири вектори (В), що створюють його.

Отже, довжину вектора, що створює квадрат потенціалу підприємства (Вk, де k = 1,2,3,4), знаходимо за допомогою формули:


Рис. 1. Квадрат потенціалу підприємства

5. Визначивши довжину всіх векторів, створюємо квадрат потенціалу підприємства і робимо відповідні висновки:

1. Форма квадрата потенціалу може бути двох типів.

Перший тип має правильну форму квадрата — і якщо в результаті аналізу ми будемо мати фігуру, візуально близьку до квадрата, то розглянуте підприємство має збалансований потенціал, що є основою успіху його діяльності.

Другий тип має викривлену форму квадрата, причина цього може бути двояка: один вектор розвинутий більше за другий («проблемний» вектор) або всі вектори розвинуті по-різному (дисгармонія векторів).

Якщо підприємство має другий тип форми квадрата, то його потенціал потребує негайних перетворень, що дозволить покращити збалансованість елементів потенціалу.

2. Потенціали підприємств можуть бути прокласифіковані за розміром як великі, середні та малі. Великий потенціал мають підприємства, коли довжина векторів, що створюють квадрат потенціалу підприємства, знаходиться в межах 70—100 у. о.; середній — у межах 30—70 у. о.; малий — до 30 у. о.

3. Зовнішній контур квадрата окреслює можливості підприємства для розвитку потенціалу до оптимальних параметрів.

5. Другий та третій вектори квадрата потенціалу («Організаційна структура та менеджмент» і «Маркетинг») виступають передумовою подальшого розвитку потенціалу підприємства.

6. Четвертий вектор — «Фінанси» — є результативним і характеризує успішність функціонування підприємства.

Таблиця 1.1-Виробництво, розподіл і збут продукції

№ п/п

Показник

Коеф. чутлив. kч

«Соніко»

«Гермес»

«Соніко»

«Гермес»

1

Потужність підприємства, тис. т

1,2

13 740

11 820

1

2

2

Якість продукції, % Fe

1,25

52

55

2

1

3

Фондовіддача, грн

1,1

1,95

1,8

1

2

4

Витрати на 1 грн товарної продукції

1,1

0,8

0,7

2

1

5

Екологія виробництва (штрафи, тис. грн)

1,05

1250

1405

1

2

6

Прибуток, тис. грн

1,15

15 450

17 630

2

1

7

Рентабельність виробництва, %

1,15

9

7,15

1

2

Р соніко=1,2*1+1,25*2+1,1*1+1,1*2+1,05*1+1,15*2+1,15*1=11,5

Р гермес=1,2*2+1,25*1+1,1*2+1,1*1+1,05*2+1,15*1+1,15*2=12,5


Таблиця 1.2 - Організаційна структура і менеджмент

№ п/п

Показник

Коеф. чутлив.

«Соніко»

«Гермес»

«Соніко»

«Гермес»

1

Ділові якості менеджерів, балів

1,2

230

245

2

1

2

Ефективність організаційної структури управління, балів

1,15

18

15

1

2

3

Вік персоналу, % до 45 років

1,15

45

53

1

2

4

Рівень освіти, % з вищою освітою

1,05

9

15

2

1

5

Продуктивність роботи, грн

1,2

59 754

56 350

1

2

6

Середньомісячна оплата роботи, грн

1,25

1120

980

1

2

Р соніко=1,2*2+1,15*1+1,15*1+1,05*2+1,2*1+1,25*1=9,25

Р гермес=1,2*1+1,15*2+1,15*2+1,05*1+1,2*2+1,25*2=9,35

Таблиця 1.3 – Маркетинг

№ п/п

Показник

Коеф. чутлив.

«Соніко»

«Гермес»

«Соніко»

«Гермес»

1

Обсяги постачань на внутрішній ринок, тис. т

1,2

14 025

15465

2

1

2

Місце в експорті, тис. т

1,15

1400

1640

2

1

3

Фінансування рекламної діяльності, % до загальних витрат підприємства

1,15

0,012

0,1

1

2

4

Фірмовий стиль (розвинуті напрямки), од.

1,15

3

5

1

2

5

Ціна за одиницю продукції, грн.

1,1

45,6

42,7

1

2

6

Витрати на інноваційну діяльність, тис. грн

1,25

2560

1735

1

2

Р соніко=1,2*2+1,15*2+1,15*1+1,15*1+1,1*1+1,25*1=9,35

Р гермес=1,2*1+1,15*1+1,15*2+1,15*2+1,1*2+1,25*2=11,65

Таблиця 1.4 – Фінанси

№ п/п

Показник

Коеф. чутлив.

Еталон

«Соніко»

«Соніко»

«Гермес»

«Гермес»

Коефіцієнти ліквідності:

1

Коефіцієнт поточної оцінки

1,05

2—3

2,8

2

1

2,85

2

Коефіцієнт критичної оцінки

1,1

2—3

2,9

1

2

2,7

3

Оборот матеріально-товарних запасів

1,05

1—5

4,5

1

2

4,3

4

Термін погашення дебіторської заборгованості

1,05

до 60 днів

1,4

2

1

1,6

Коефіцієнти рентабельності:

5

Рентабельність продажу

1,15

> 10 %

5,6

2

1

7,2

6

Рентабельність активів

1,05

> 20 %

26,5

1

2

22,1

7

Рентабельність власного капіталу

1,1

близько 100 %

108

2

1

111,3

Показники ефективності:

8

Оборотність активів, обертів

1,1

3—7

0,16

1

2

0,2

9

Прибуток на одного працюючого, тис. грн

1,05

1,54

1,7

1

2

1,6

10

Виторг на одного працюючого, тис. грн

1,05

39

45

2

1

51

Коефіцієнти залежності:

11

Коефіцієнт заборгованості

1,1

до 0,7

0,3

1

2

0,45

12

Коефіцієнт капіталізації

1,15

до 10

4,3

1

2

3,9

Р соніко =1,05*2+1,1*1+1,05*1+1,05*2+1,15*2+1,05*1+1,1*2+1,1*1+

+1,05*1+1,05*2+1,1*1+1,15*1=18,40

Р гермес =1,05*1+1,1*2+1,05*2+1,05*1+1,15*1+1,05*2+1,1*1+1,1*2+

1,05*2+1,05*1+1,1*2+1,15*2=20,60

Висновок

Згідно розрахункам, підприємству в «Гермес» необхідно звернути увагу на виробничий, фінансовий и маркетинговий потенціал, котрий знаходиться в межах до 30 у.о.

В той час як підприємство «Соніко» знаходиться в середніх межах свого потенціалу, в межах 30-70 у.о.

Додаток

Соніко

Гермес


Комментарии (0)

Поделитесь своим мнением о работе.

Ещё никто не оставил комментария, вы будете первым.


Написать комментарий